In English

Software License Distribution - Implementing User Centered in a Business to Business License Distribution Process

David Wingren ; Julia Ramstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-08-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124981

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek