In English

Stability Study of Ormo Tower

Sileshi Mekonnen Tiruneh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:01, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lateral earth pressure, wind load, Pile foundation, undrained shear strength, pile-soil interaction, ultimate limit state design, serviceability limit state design.Publikationen registrerades 2010-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124587

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek