In English

Methods and Equipment for Non Destructive Testing of Reinforced Concrete in Harbour Docks

Candel Francisco Ripoll
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:28, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: corrosion in reinforced concrete, non-destructive testing, marinePublikationen registrerades 2010-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124585

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek