In English

Produktutveckling av en konsumentanpassad gästsäng

Karin Johansson ; Mai Phuong Do
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124566

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek