In English

Paving the way for cyclists in Göteborg: Proposal for a bicycle-friendly design of Skånegatan

Andreas Fredriksson ; Jimmy Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:16, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: cycle tracks, safety, continuity, separation, visionary designPublikationen registrerades 2010-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124551

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek