In English

OpenFOAM: A tool for predicting automotive relevant flow fields

Bastian Nebenführ
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 114 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124545

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek