In English

Design of a User Interface for a Marine Information Display

Sara Alpsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124529

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek