In English

Utveckling av ett väggfast stödsystem för rörelsehindrade i hemmet

Ajdin Pezic ; Ketan Luhar ; Sandeep Hirji
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124528

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek