In English

Utveckling av handverktyg till förslutning av papperspåsar för biologiskt avfall

Olof Magnusson ; Daniel Hallberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124527

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek