In English

Höjer ergonomiska förbättringar produktiviteten?

Do ergonomic improvements increase productivity?

Christina Sjöbris ; Emelie Sundqvist ; Arnela Tunovic ; Ulrika Vestin ; Anette Wall ; Emma Åkerlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-08-13.

CPL ID: 124487

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek