In English

Strategisk Automatisering - planera för ett konkurrenskraftigare produktionssystem

Strategic Automation-planning for a more competitive production systems

Emma Lundgren ; Christopher Lövgren ; Joseph Nassif ; Erik Orrskog ; Martin Sundqvist ; David Sätterman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]