In English

Höjer ergonomiska förbättringar produktiviteten?

Do ergonomic improvements increase productivity?

Anna Bergdahl ; Kim Dalkarls ; Marcus Ekman ; Mary Kawoogh ; Josefin Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-08-13.

CPL ID: 124485

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek