In English

Product development of an open office furniture line

Daniel Castellanos Zambrano ; Alexander Jonazon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124451

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek