In English

Green Value Stream Maps - Visualization, Practical method development and computer-based tool

Yan Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124447

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek