In English

Reduction of throughput time at Orica Mining Services

Roger Karlsson ; Karl Lihnell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124445

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek