In English

Introducing a mobile information aid in manual assembly operations - A case study within automotive industry

Tommy Fässberg ; Gustaf Nordin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124440

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek