In English

Production Logistics Improvements at IAC - From a Lean Logistics Perspective Regarding the Materials Flow to the Cockpit Assembly Line at IAC Group in Torslanda , Sweden

Jens Arnholm ; Magnus Höglin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124433

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek