In English

Dishwasher improvement at ASKO - Developing a simplified test method to determine the influence of spray arm speed and pressure

Peter Tsouknidas ; Xiang Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124430

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek