In English

Maintenance optimization in nuclear power plants-modelling,analysis, and experimentation

Karin Kvickström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 37 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124396

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek