In English

Minimizing costs for transport buyers using integer programming and column generation

Eser Esirgen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 41 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124395

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek