In English

User centred product development within the brand Edet

Lisa Petersson ; Anna Rynvall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124303

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek