In English

Numerical Investigation of 3D Compressible Duct Flow with Shock-Wave/Turbulent Boundary-Layer Interaction

Martina Blom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124282

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek