In English

High Strength Steel Structures: An Experimental and Numerical analysis of the deformation Capacity

Andreas Fabricius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:88 , 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 124047

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek