In English

The Identification of Target Proteins from Patents - Mining of biological entities from a full-text patent database

Ithipol Suriyawongkul
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 89 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Biomedical text mining, Patent informationPublikationen registrerades 2010-07-13. Den ändrades senast 2015-01-16

CPL ID: 123848

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek