In English

How does image-enhancing software affect the detection performance in computer tomography?

Daniel Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX004/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-07-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123824

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek