In English

Adaptive control of a flow process. Design, execution and verification of a control strategy

Ted Bremberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX003/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-07-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123823

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek