In English

Multitarget tracking by Hopfield neural network. Data association performance of neural network versus classical solution

Francisco Javier Traba Galisteo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX044/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-07-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123819

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek