In English

Delivery optimization optimizing order quantities and reducing transportation cost

Tomas Göransson ; Pontus Hellåker ; Samuel Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:033, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-07-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek