In English

Introducing lean in motor carrier firms through continuous improvements

Erik Allenström ; Malin Linger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:056, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-07-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123685

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek