In English

Effektiviserade inköp- och logistikrutiner - en fallstudie på Derome byggvaror

Fredrik Eliasson ; John Harling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:026, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123471

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek