In English

Distribution av sjukvårdens förbrukningsvaror en beskrivning av hur distributionssystemet kan förändras

Martin Arivdsson ; Carl Gabrielsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:024, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123468

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek