In English

Consequences of changing delivery frequency - a case study at the Swedish retail company Clas Ohlson

Olga Björklund ; Carina Norrgård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:021, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123459

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek