In English

Future market opportunities of product development for environmental sustainability - Exploring the potential for the consulting firm Semcon of being a supplier of Ecodesign services

Elisabet Jansson ; Helena Löfgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123386

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek