In English

Växelvis boende: Flexibla bostäder för "varannan vecka-familjen"

Alternating residence - flexible housing for the every other week family

Veronica Sunqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 120 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123353

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek