In English

Ångstrålekompressorn som värmepump vid multipeleffektindunstning.

Nils Hindefelt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1960. 27 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123326

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek