In English

Undersökning i pilot-plant skala av möjligheten att utnyttja avgaser från cementroterugnar för kraftalstring

Sven-Åke Johansson ; Kjell Söderström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1961. 35 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123322

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek