In English

Försök att förbränna sulfitavlutor med en kommersiell pressluftoljebrännare i loddbyugn.

Sune Andlid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1961. 17 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123320

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek