In English

Undersökning för korrektion av i bombkalorimeter bestämt värmevärde för olja och sulfitlut med hänsyn till förbränningsprodukternas sammansättning.

Lars Erlöv
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1962. 11 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123314

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek