In English

Konstruktion, färdigställande och kalibrering av apparatur för förångning och kondensation av skrubbervatten

Roland Wimmerstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1963. 8 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123310

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek