In English

Värmeteknisk undersökning gällande råoljedestillationsanläggningarna vid Koppartrans Oljeaktiebolag

R. Lindholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1963. 30 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123305

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek