In English

Värmebalans över ångsystemet vid Koppartrans Oljeaktiebolag

Roland Jarsin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1963. 15 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123304

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek