In English

Värmeteknisk undersökning av Platformer-anläggningen vid Koppartrans Oljeaktiebolag samt diskussion av åtgärder för att höja anläggningens kapacitet.

Nils Elam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1964. 21 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123303

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek