In English

Modifierad apparatur för bestämning av kornstorleksfördelningen hos stoft i avgaser vid oljeeldning.

Göran Lejdström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1964. 7 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123301

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek