In English

Tryckfall i cylindriska baffelvärmeväxlare

Jan-Olof Maak
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1964. 57 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123298

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek