In English

Undersökning av lönsamheten av en värmeåtervinningsanläggning för värme ur avgaserna från krackningsugnarna vid Svenska Esso AB:s anläggningar i Stenungsund. Avd. II

Urban Jacobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1965. 17 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123296

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek