In English

Undersökning av lönsamheten av en värmeåtervinningsanläggning för värme ur avgaserna från krackningsugnarna vid Svenska Esso AB:s anläggningar i Stenungsund. Avd. II

Urban Jacobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1965. 17 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]