In English

Metoder att förhindra frostbildning på värmeväxlarytor vid värmeupptagning från atmosfärluft

Magnus Bergh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1975. 26 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123291

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek