In English

Undersökning av oljeförbränning med recirkulation av förbränningsgaser

Håkan Grangård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1966. 7 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123287

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek