In English

Bestämning av effektiva drivtrycket med mera vid tubdiametern 32,8mm och ångtrycken 25, 35 och 48 bar.

Lars Nelson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1966. 16 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123286

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek