In English

Värmeteknisk jämförelse mellan rost- och planetkylare efter cementroterugnar.

Ulf Åberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1966. 31 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123283

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek