In English

Undersökning av metod att kontinuerligt mäta viskositeten hos brännoljor.

Ingemar Olausson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1967. 41 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123280

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek